Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met het uitstippelen van het beleid voor de komende jaren en is het belast met de uitleg van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede van alle andere reglementen en bepalingen. Het beslist over alles waar niet in de statuten, reglementen of bepalingen is voorzien. Jaarlijks legt het bestuur in de ledenvergadering verantwoording af. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Algemeen Bestuursleden zijn de voorzitters van de Technische Commissie, de Jeugdcommissie, de Redactiecommissie en de Barcommissie.​Het bestuur van Strandvliet wordt ondersteund door zes commissies. Meer informatie over deze commissies vind je hier.

Het bestuur bestaat sinds de ALV van 10 februari 2018 uit 5 leden.
- Pim Scheick (Voorzitter)
- Joan Tol (Bestuurslid Jeugdcommissie)
- Ed van Lingen (Penningmeester)
- Duncan Waardenburg (Bestuurslid Technische Commissie, Vicevoorzitter)
- Janneke van der Valk (Bestuurslid)

Pim heeft sinds vorig seizoen de rol van voorzitter op zich genomen. Gewapend met een onuitputbare dosis enthousiasme heeft hij zich in korte tijd ontwikkeld tot een onmisbare kracht. Dankzij zijn verleden in het onderwijs heeft Pim zowel bij senioren als bij junioren goede inzichten. Hierbij schuwt Pim het niet om zelf ook de handen uit de mouwen te steken. Joan is de positiviteitsgoeroe van Strandvliet. In elk probleem ziet zij vooral de uitdaging. Joan heeft Strandvliet in korte tijd als Tenniskids World Tour vereniging op de kaart gezet. Hoewel haar bezigheden voornamelijk bij de Jeugdcommissie liggen, zijn haar bestuursgenoten vooral onder de indruk van haar perfecte agenda's en notulen.
Duncan groeide op in de buurt van Strandvliet en is nu al meer dan de helft van zijn nog korte leven lid van de vereniging. Sinds zijn juniorentijd speelt hij competitie onder de vlag van Strandvliet, maar pas na de ALV van 2014 is Duncan actief deel gaan nemen in de organisatie. Eerst als voorzitter van de technische commissie en sinds 2016 als beheerder van de website en als vicevoorzitter. Ed ontfermt zich bij Strandvliet over de financiën en heeft elk dubbeltje twee keer omdraaien inmiddels tot een kunst verheven. Ook op het tennisveld staat Ed zijn mannetje, hetgeen afgelopen seizoen nog resulteerde in een kampioenschap bij de voorjaarscompetitie. Dit heeft hem blijkbaar dermate gemotiveerd dat hij in 2016 in maar liefst twee competitieteams zal deelnemen.
 
Ooit stond hij te boek als een meer dan begenadigd tenniser, maar vandaag de dag is Wouter toch vooral 'Mister Gezelligheid.' Hoewel hij beschikt over een fabelachtige techniek heeft Wouter zijn roeping pas echt gevonden in het organiseren van evenementen. Het liefst met een biertje in z'n hand. Als voorzitter Technische Commissie is Wouter verantwoordelijk voor alle competities en toernooien.  

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 696 9918

Address

De Passage 1
1114 BH Amsterdam-Duivendrecht