Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met het uitstippelen van het beleid voor de komende jaren en is het belast met de uitleg van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede van alle andere reglementen en bepalingen. Het beslist over alles waar niet in de statuten, reglementen of bepalingen is voorzien. Jaarlijks legt het bestuur in de ledenvergadering verantwoording af. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Algemeen Bestuursleden zijn de voorzitters van de Technische Commissie, de Jeugdcommissie, de Redactiecommissie en de Barcommissie.​Het bestuur van Strandvliet wordt ondersteund door zes commissies. Meer informatie over deze commissies vind je hier.

Het bestuur bestaat sinds de ALV van 10 februari 2019 uit 5 leden.
- Duncan Waardenburg (Voorzitter)
- Bryan Kertowidjojo (Penningmeester)
- Janneke van der Valk (Secretaris)
- Huub Teunen (Algemeen Bestuurslid)
- Clyde Willems (Algemeen Bestuurslid)

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 696 9918

Address

De Passage 7
1114 BH Amsterdam-Duivendrecht