Tijdlijn van de verhuizing

Het bestuur van Strandvliet is met heel veel partijen in gesprek om de verhuizing tot een succes te maken voor zowel haar huidige leden als voor toekomstige leden. Op deze pagina delen we de planning, de overleggen die we voeren en laten we zien wat onze belangrijkste gesprekspartners zijn.

Tijdlijn van de verhuizing
De planning van de verhuizing van Strandvliet naar een nieuwe locatie is hier in te zien. Deze planning wordt eind januari 2021 ge-update.

Overleggen over de verhuizing
27/02/2021: Algemene Ledenvergadering van L.T.C. Strandvliet.
28/01/2021: Overleg met het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam over de beoogde omleidingsroute van de Passage over de MediArena.
25/01/2021: Overleg met gemeente Amsterdam over de projectplanning van het nieuwe tennispark en het speelseizoen 2022
21/01/2021: Workshop 4 met stedenbouwkundige en planologen van gemeente Amsterdam over duurzaamheid en inpassing van groen.
19/01/2021: Overleg met de gemeente Amsterdam over het privaatrechtelijke contract dat met de gemeente gesloten moet worden voor de nieuwe locatie.
18/01/2021: Workshop 3 met stedenbouwkundige en planologen van gemeente Amsterdam.
15/01/2021: Bespreken eerste schetsen van het sportpark met architectenbureau H+N+S.
21/12/2020: Overleg met team sportparticipatie van de gemeente Amsterdam over ondersteuning bij het participatietraject en de marketing en communicatie.
11/12/2020: Afspraak met de gemeente Amsterdam over de schadeloosstelling.
10/12/2020: Eerste voorstel ontvangen van de gemeente Amsterdam voor de financieringsbijdrage (schadeloosstelling), inclusief taxatierapport voor het huidige clubhuis.
01/12/2020: Gesprek met het bestuur van de Stichting Strandvliet over hun rol in en bijdrage aan de verhuizing.
24/11/2020: Afspraak met Sandor over zijn rol op het nieuwe sportpark
23/11/2020: Workshop 2 met stedenbouwkundige en planologen van gemeente Amsterdam.
17/11/2020: Ontwerpsessie met architectenbureau H+N+S over het ontwerp van het nieuwe sportpark. 
16/11/2020: Bijeenkomst Zuidoost City (fusie van Bedrijvenvereniging VAZO, ZuidoostPartners en ZO!city).
11/11/2020: Afspraak met Vattenfall over warmteleiding onder de beoogde nieuwe locatie.
06/11/2020: Afspraak met architect Peter Dautzenberg over het ontwerp van het nieuwe clubhuis.
03/11/2020: Workshop 1 met stedenbouwkundige en planologen van gemeente Amsterdam.
30/10/2020: Afspraak met Simoove over het Programma van Eisen van het nieuwe sportpark.
22/10/2020: Afspraak met Stichting Jeugdtennis Amsterdam Zuidoost (STJAZ) over mogelijke samenwerking op het nieuwe sportpark.
20/10/2020: Webinar van de KNLTB over de huurverhoging van de gemeente Amsterdam.
20/10/2020: Afspraak met DriveItt over de mogelijke samenwerking op het nieuwe sportpark.
23/09/2020: Bespreking met de gemeente Amsterdam over de businesscase van het nieuwe sportpark.
15/09/2020: Brainstormsessie met leden van Strandvliet en architect Peter Dautzenberg.
02/09/2020: Bespreking met de gemeente Amsterdam over de businesscase van het nieuwe sportpark.
13/08/2020: Ontvangstbevestiging en voorwaardelijk akkoord gestuurd naar de gemeente Amsterdam namens het bestuur van Strandvliet.
15/06/2020: Opzegging ontvangen van de gemeente Amsterdam voor de bruikleenovereenkomst van het clubgebouw en het parkeerterrein.

Gesprekspartners van Strandvliet in de verhuizing

  • Gemeente Amsterdam, projectteam De Nieuwe Kern - eerste aanspreekpunt voor de uitplaatsing en de planning.
  • Gemeente Amsterdam, Afdeling Sport & Bos - gesprekken over de nieuwe locatie, maatschappelijke rol Strandvliet, subsidiemogelijkheden en toekomstplannen. 
  • Gemeente Amsterdam, Afdeling Grondzaken - onderhandeling over de schadeloossteling voor het 'oude' clubhuis en het privaatrechtelijke contract dat met de gemeente gesloten moet worden voor de nieuwe locatie.
  • KNLTB - advies en ondersteuning bij alle fasen in de verhuizing.
  • Adviesbureau Simoove - ondersteuning bij opstellen Programma van Eisen sportpark.
  • Architectenbureau H+N+S - ontwerp nieuwe sportpark.
  • Architectenbureau PD+P - ontwerp nieuwe clubhuis.
  • DriveItt - tennisschool die mee verhuisd naar de nieuwe locatie.
  • Stichting Jeugdtennis Amsterdam Zuidoost - stichting die jeugdtennis in Zuidoost stimuleert.