Privacy KNLTB

10 februari 2019


Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden er wat kritische vragen gesteld over de manier waarop de KNLTB omgaat met de gegevens van haar leden. Aanleiding voor deze vragen was het besluit van de KNLTB om namen, adressen, woonplaatsen en telefoonnummers van in totaal 570.000 leden te delen met (commerciƫle) 'partners'. Het bestuur beloofde tijdens de ALV om via een bericht op de website meer duidelijkheid te geven over hoe en waarom de KNLTB jouw gegevens gebruikt.

Wat doet de KNLTB met gegevens?
De KNLTB verwerkt onder andere persoonsgegevens om uitvoering te geven aan jouw lidmaatschap bij de KNLTB en bij Strandvliet. Hoe de KNLTB omgaat met persoonsgegevens is terug te lezen in het Privacy Statement.

Wat doet de KNLTB met gegevens in commerciƫle zin?
De KNLTB mag de NAW-gegevens en/of telefoonnummers van leden voor aanbiedingen of acties delen met partners van de KNLTB. Let op: e-mailadressen worden niet gedeeld.

Waarom mag de KNLTB dat doen?
Leden van de KNLTB verengingen zijn rechtstreeks lid van de KNLTB en niet getrapt via hun vereniging. De leden van Strandvliet zijn dus zowel leden van de vereniging als dat het leden van de KNLTB zijn. Alle leden worden vertegenwoordigd door de Ledenraad van de KNLTB en alle leden zijn dus gebonden aan besluiten van de Ledenraad. De grondslag voor het delen van persoonsgegevens met partners van de KNLTB is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, dat is ontstaan door beslissingen die de Ledenraad hierover heeft genomen in 2007 en in december 2017. Individuele toestemming van een lid is hierdoor geen vereiste meer.

Kan Strandvliet namens haar leden bezwaar indienen?
Het is voor het bestuur van Strandvliet niet mogelijk om het bezwaar namens haar leden in te dienen, dit is een individueel recht van het betreffende lid. Wij zullen vanaf nu via de nieuwsbrief en de website communiceren over hoe de KNLTB omgaat met gegevens van de leden, zodat ieder lid hier zelf een afweging in kan maken. Leden die geen acties of aanbiedingen van partners van de KNLTB wensen te ontvangen kunnen dat aangeven via het online formulier.