Digitale ALV

08 februari 2021


Beste leden,

De komende Algemene Ledenvergadering vindt noodgedwongen digitaal plaats. We hadden het uiteraard liever anders gezien. Zeker nu we als vereniging aan de vooravond staan van enkele grote beslissingen rondom de verhuizing naar een nieuw sportpark. We hebben daarom besloten om de ALV van 27 februari kort en zakelijk te houden en alleen te behandelen wat volgens de statuten aan de orde moét komen. 

Maar hoe zit het dan met de verhuizing?

De afgelopen maanden heeft het bestuur veel voorbereidend werk verricht maar nog niks vastgelegd of ondertekend. We hebben jullie hierover geïnformeerd via de maandelijkse nieuwsbrief maar vooral via de speciaal ingerichte pagina's op onze website.

De komende maanden staan in het teken van het vastleggen van afspraken en het maken van beslissingen. Deze besluitvorming loopt via de leden van Strandvliet. In de reguliere Algemene Ledenvergadering van 27 februari gaan we de leden informeren over het proces tot nu toe. In een Bijzondere Algemene Ledenvergadering mogen de leden zich uitspreken over de verschillende voorstellen m.b.t. de verhuizing (meer informatie vind je op de planning pagina van de verhuizing).

Voorafgaand aan de Bijzondere ALV zullen we één of meerdere informatiebijeenkomsten organiseren waarin we dieper op verschillende zaken zullen ingaan. We verwachten dat de informatiebijeenkomsten in april 2021 zullen plaatsvinden en de Bijzondere ALV in mei 2021.


-----


Beste leden,

We zitten met elkaar in een vervelende periode en met de huidige maatregelen kan dit nog wel even zo blijven. De huidige periode en de getroffen maatregelen trekken een zware wissel op ons (verenigings)leven en welzijn. Wij zien uit naar het moment dat we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten.

Als bestuur proberen we zoveel mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen, ondanks dat de wedstrijden, trainingen voor de senioren, evenementen en een gezellig drankje aan de bar zijn weggevallen. Het fundament van onze vereniging dus.

Een belangrijk evenement dat door moet gaan is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Helaas kan ook dit niet doorgaan op de manier zoals wij gewend zijn. Omdat de ALV echter wel minimaal een keer per jaar gehouden moet worden, kiezen we noodgedwongen voor een online-variant. Dit betekent dat we de ALV van 27 februari a.s. via elektronische weg zullen houden. De agenda voor de ALV is hier te downloaden. De notulen van de ALV van vorig jaar vind je hier.

Alle leden ontvangen enkele dagen voorafgaand aan de ALV een mail met daarin praktische informatie over de ALV. In deze mail vind je ook een link waarmee je toegang krijgt tot de digitale ALV. Aanmelden is niet nodig. Vragen kan je tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ALV inzenden door een mail te sturen naar hetzelfde adres. Uiteraard kunnen vragen ook gesteld worden tijdens de ALV.

Mocht je vragen hebben of ergens niet uitkomen, schroom dan niet om het ons te vragen.

We hopen je op 27 februari in goede gezondheid digitaal te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Bestuur

Nieuwscategorieën