Contributie tijdens corona

27 april 2020


Beste clubgenoten,

Inmiddels weten we dat alle leden van Strandvliet vanaf maandag 11 mei weer kunnen tennissen. Fantastisch nieuws dat hopelijk snel een vervolg krijgt met verdere versoepelingen.

De afgelopen weken hebben we van enkele leden de vraag gekregen of het wel passend was om de contributie voor 2020 te incasseren. We snappen dat er vragen zijn en leggen graag uit wat we hebben besloten.

We hebben in het bestuur de financiële situatie besproken. Zes weken de deuren moeten sluiten laat zijn sporen achter. De komende jaren moet er door de verhuizing naar een nieuwe locatie veel worden geïnvesteerd en we hebben uiteraard ook doorlopende financiële verplichtingen. Zo geeft de gemeente ons bijvoorbeeld wel uitstel van betaling van de huur van de banen, maar geen afstel. Daarnaast zal de winst op de baromzet dit jaar beduidend minder zijn. Ook de KNLTB bijdrage moet vooralsnog gewoon betaald worden. Gelukkig zijn we een financieel gezonde vereniging en dat willen we ook blijven.

We kunnen door de vele onzekerheden nog niet inschatten hoeveel kosten en inkomstenderving we gaan krijgen en hoe het resultaat 2020 er daardoor zal uitzien. Dit is mede afhankelijk van het moment dat we weer volledig open gaan. Daarom hebben we het volgende besloten over de contributie 2020:

  • We nemen nu nog geen besluit over een mogelijke korting op of terugbetaling van de contributie.
  • In het najaar bekijken we onze financiën en stellen we het voorlopig resultaat 2020 en de begroting voor 2021 op.
  • Als we in verhouding tot vorige jaren een te groot financieel overschot hebben door lagere kosten, verrekenen we dit mogelijk met de contributiegelden voor 2021. Dit zal dan als voorstel in de ALV van februari 2021 besproken worden.

Wij hopen dat je hier begrip voor hebt en vooral ook geduld. Zodra er meer duidelijk is, laten we je dat natuurlijk gelijk weten. Verder willen we jou en jouw familie veel sterkte en gezondheid wensen de komende tijd en hopen we, dat we elkaar allemaal snel weer kunnen treffen op de club.

Nieuwscategorieën