Contributie-inning 2019

26 februari 2019


Deze week worden de contributiefacturen verstuurd naar alle leden van Strandvliet. Op donderdag 28 februari om precies te zijn.  In dit artikel leggen we kort uit hoe dat gaat.

Hoe wordt de contributie-inning gedaan?
Strandvliet heeft vorig seizoen een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betrof de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat wouden we graag verbeteren. Daarom wordt de inning sinds vorig seizoen uitbesteed aan Club.Collect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: Club.Collect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de club als de leden voordelen op, bijvoorbeeld de mogelijkheid om gespreid te betalen.

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
Club.Collect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. Club.Collect zal via SMS, email of brief contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van je heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via email, SMS of brief. In deze berichten is een link opgenomen. Door op de link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina. Hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Is mijn privacy gewaarborgd?
Club.Collect is rechtstreeks gekoppeld aan de ledenadministratie. De verwerking van de contributie zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Als clublid kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester via [email protected]

Nieuwscategorieën