Column Pim - November

19 november 2018


OVERPEINZINGEN VAN UW VOORZITTER
DEEL 24

Nieuw bestuur
Op dinsdag 6 november hadden we een bestuursvergadering. Dit keer weer in de kantine i.p.v. bij mij thuis, omdat alle netten nu verwijderd zijn en er dus niet meer gespeeld kan worden. Zodoende kon deze vergadering nu ongestoord in de kantine. Voor mij best een spannende vergadering. Want ik wil voor mijzelf het bestuur met een gerust hart kunnen verlaten. Nu… ik had me voor niets druk gemaakt !

In deze vergadering bleek, dat er heel veel nieuwe energie was aangeboord, zowel bij de zittende en als bij de nieuwe aspirant leden. Dat kwam wellicht door het goede nieuws dat we van Huub en Emmy Teunen kregen. Namelijk dat zij opnieuw bereid waren de kantine over te nemen en dat zij de zorg op zich zouden nemen voor alle competitie-weekenden ! (Natuurlijk met behulp van anderen !) John Queijssen heeft de kantine het afgelopen seizoen geweldig gedaan. Met een enorme inzet en met zijn kunst om heerlijke sateetjes te maken. Maar ja…. tegen het duo Huub en Emmy valt voor hem niet (en voor wie wel ?) op te boksen. En in goed overleg, is door hem het kantinestokje weer doorgegeven.

Ed van Lingen, onze ervaren penningmeester, heeft zeer recent aangegeven dat hij, gezien zijn gezondheid en zijn verhuizing naar Brabant, ook niet meer de energie heeft om het penningmeesterschap te vervolgen op de consciëntieuze wijze waarop hij het altijd gedaan heeft. Dat zat er al wel een beetje in, maar het was voor mij (het bestuur) toch even slikken. Waar vind je zo snel een waardig opvolger ? Maar daar bleek Ed meteen voor gezorgd te hebben:  Bryan Kertowidjojo. 

Janneke van der Valk, onze secretaris en notuliste, gaf aan, dat het haar beter leek, als zij naast haar taak als secretaris, ook de ledenadministratie erbij deed. Dat ligt eigenlijk op één lijn. Ook omdat nu alles zo veel mogelijk geautomatiseerd gaat worden en zij natuurlijk ook een “kind” van deze computertijd is. Tilly de Lange heeft het afgelopen jaar de ledenadministratie  gedaan. In het begin even samen met mij, maar onze computerkennis en vaardigheden blijken toch niet echt optimaal. En hoewel Tilly gedaan heeft wat ze kon om de vereniging te helpen, wordt ook zij ingehaald door het automatiseren van handmatige processen. En dat is ook goed voor de toekomst.

Joan Tol was voorzitter van de jeugdcommissie, maar nu de jeugd heel goed loopt, had zij weer een nieuwe uitdaging nodig. Zij weet dat er altijd wel gedoe is met competitie indeling en toernooien en zij wil dat gaan stroomlijnen. Zij gaat zich nu bezig houden met alle facetten van wedstrijdtennis in onze vereniging. Dus zowel competitie als toernooien. En inmiddels Joan veel beter kennende, zal dat een grote sprong vooruit voor onze vereniging worden.

En dan heeft zich ook Clyde Willems zich aangemeld. Hij had al één vergadering bijgewoond en was daarna blijkbaar zo enthousiast geworden, dat hij meteen een aantal taken op zich genomen heeft, die de dynamiek in de club wel eens behoorlijk zou kunnen verhogen.

Het werd dus, grotendeels onder de bezielende leiding van Duncan Waardenburg,  een dynamische en enthousiaste vergadering, waarbij termen als “content”, “targets”, “helicopterview” en “customer journey”  vielen. Termen waar uw huidige voorzitter weinig mee op heeft. “Opa” met zijn kladblok en ordner, kwam in de loop van de vergadering steeds meer op een zijspoor en dat was ook eigenlijk zijn insteek. Zij denderden met z`n vijven efficiënt en enthousiast met hun laptops verder. “We moeten nog wel een goede communicatie medewerk(st)er” erbij hebben”, werd er nog geroepen. “Een verbindende factor”. En… die persoon zal er ongetwijfeld komen, want het is gewoon een feest om dit “nieuwe” team te versterken. En.. er zijn heel veel “jonge” leden op de club met kennis en ervaring ! Dus… schroom niet je aan te melden. Het is ook gewoon heel leuk en gezellig !

Het is de bedoeling dat de activiteiten van de vereniging verdeeld worden in “hapklare brokken”. Een groep die zich bezig houdt met de competitie, een andere groep die het open toernooi voor zijn rekening neemt, een andere die het langste avond of veteranen toernooi organiseert, enz. Wellicht een sponsorcommissie. Allemaal activiteiten met een overzichtelijke organisatie- en tijdstructuur waar je dus niet het hele seizoen aan vast zit.

En… als we voor het volgende seizoen hetzelfde prachtige weer krijgen als van het afgelopen seizoen, dan voorzie ik een grote bloei in onze gezellige, maar ook ambitieuze vereniging!

Najaarscompetitie
Deze is nu ook voorbij. De weergoden zijn ons goed gezind geweest want volgens mij zijn er amper wedstrijden door slechte weersomstandigheden afgelast. Het seniorenteam dat op vrijdag speelde heeft het heel goed gedaan. Dit team regelde zelf het kantinegebeuren en naast dat er fanatiek gespeeld werd, was  er ook altijd tijd om langdurig, onder het genot van één of meerdere drankjes en een competitieschotel, de wedstrijden nog eens te evalueren. Zij zijn zelfs kampioen geworden. Op vrijdagavond werd er ook de nieuwe vrijdagavondcompetitie gespeeld. Alleen (nog) niet door teams van Strandvliet. Op verzoek van de verenigingen PST en IJburg hebben wij banen beschikbaar gesteld. Zo`n vrijdagavondcompetitie is wel heel leuk. Er worden per team alleen twee dubbelpartijen gespeeld. Dus maar twee wedstrijden op een avond. Ook daarna gezellig borrelen.
Misschien ook iets voor Strandvliet volgend seizoen?

De zaterdagen vind ik persoonlijk het gezelligst. Dan spelen meerdere seniorenteams en dat geeft een speciale sociale interactie op het park. Tijdens de wedstrijd soms een beetje gezeur of de bal uit of in is, maar na de wedstrijd is alles vergeten en wordt er gelachen en wordt er nog nagenoten van die geslaagde prachtige lob of backhand in de tweede game van de eerste set. Natuurlijk inmiddels ook hier onder het genot van een drankje en een bittergarnituur.

Op zondag was het park voornamelijk bezet door zeer jeugdige spelertjes, jongeren en jonge “senioren”. Om negen uur speelde altijd een “groen” team. De ballen zijn iets zachter en de wedstrijd telt maar vier games per set. Ook met winnend punt bij deuce en bij 4-4 een tiebreak van zeven punten. Het fanatisme ligt nu meer bij de ouders. De kinderen vinden het vaak wel best, maar ouders zien hun eigen kind graag winnen. Bij de andere teams ligt het spelniveau over het algemeen heel hoog, maar is de sociale interactie tussen de thuis- en uitspelende teams niet echt geweldig. Het gezamenlijk napraten en borrelen schiet er vaak bij in. De omzet is op zondag over het algemeen ook veel bescheidener. Het was maar goed dat er vanaf 13.00 uur nog recreanten kwamen spelen.

Kantinediensten
In mijn vorige column en in de nieuwsbrief zelf, hebben we dringende oproep gedaan aan alle leden, om tijdens de competitieweekenden nog een bardienst te draaien. Eventueel tegen betaling. Dat heeft nu niet bepaald tot veel reacties geleid. Zo was er bijvoorbeeld op zaterdag 13 en 21 oktober niemand (!) voor de kantine. De teams moesten het weer zelf regelen.
Weliswaar ben ik wel `s ochtend geweest om de zaak op te starten, maar voor de rest..Nada! Gelukkig hebben we John Queijssen in onze gelederen en die is om ca. 12 uur gekomen, tot `s avonds half acht. John zit nu zo`n beetje aan zijn 60e (!) kantine dienst. Een gedeelte betaald, maar het grootste deel toch uit liefde voor de club. Er gloort wel enige hoop aan de horizon wat betreft het “hoofdpijndossier” invulling kantinediensten, want Mariska Komproe heeft als organisatiedeskundige aangeboden, om eens met een nieuwe frisse blik naar dit probleem te kijken.

Wintertennis
Onder de enthousiaste leiding van Natasja Kouffeld en Yvonne van der Heij heeft het wintertennisgebeuren op de zaterdagavond een nieuwe impuls gekregen. Hoewel ik tot mijn schande er zelf nog niet ben geweest, vernam ik van Natasja dat het goed loopt en dat ze richting de 30 deelnemers gaan. Dat zijn toch leuke dingen om te vermelden.
Volgens Natasja is er nog mogelijkheid om aan te schuiven. Dus als u nog twijfelt…. doen !

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Deze belangrijke vergadering wordt gehouden op zaterdag 9 februari van 13.00 tot 15.00 uur. Op die vergadering worden de leden van het nieuwe bestuur officieel gekozen en benoemd. Ook hoort u dan hoe goed (of beroerd) onze vereniging er financieel voor staat. Natuurlijk kunt u ook weer kritische vragen stellen of juist veren uitdelen. De agenda wordt nog op een later tijdstip naar u verstuurd.

Nieuwjaarsreceptie
Verleden jaar hadden we gebroken met deze traditie. Dat werd ons niet in dank afgenomen. Het bestuur heeft toen ook meteen aangekondigd dat dit evenement weer zal plaatsvinden. En we houden woord. De receptie is op zondag 13 januari 2019 van 15.00 tot ca. 17.00 uur. Er zijn al wat ideeën om het wat specialer te maken, maar die zijn nog prematuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 696 9918

Address

De Passage 1
1114 BH Amsterdam-Duivendrecht