Bijeenkomst KNLTB Kring Amsterdam – Maandag 2 Maart

03 maart 2020


Afgelopen 2 maart is een deel van het bestuur bij de KNLTB Kring Amsterdam bijeenkomst geweest. Tijdens die overleg kwamen alle besturen van de tennisverenigingen binnen de kring Amsterdam bij elkaar om ideeën en successen te delen. Ook was er de gelegenheid om elkaar om hulp en adviezen te vragen.
Het zal geen groot geheim zijn, dat wij binnen Strandvliet nog aardig wat leden kunnen verwelkomen. Onze hulpvraag was dan ook of tennisverenigingen met wachtlijsten bereid zijn om deze mensen door te verwijzen naar de verenigingen die nog leden aan kunnen nemen. Tot onze blijdschap lijken hiertoe de meeste verenigingen bereid. In de komende weken zullen hiervoor concrete plannen uitgewerkt worden, in samenwerking met meerdere verenigingen binnen de kring.
Ook kwam het naar voren dat er enkele verenigingen zijn die een teveel aan competitieteams hebben. Strandvliet heeft aangeboden ruimte te bieden aan deze teams, zodat iedereen die wilt, competitie kan spelen zolang wij hiervoor banen beschikbaar hebben. Wij hopen dat iedereen deze externe teams verwelkomt met open armen en helpt wegwijs te maken indien nodig. Immers zijn we allemaal ambassadeur van onze vereniging.

Nieuwscategorieën